مناقصه و مزایده

تامین و تحویل باکس پالت فلزی سبک

شرکت پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد تامین باکس پالت فلزی سبک(60 کیلو گرمی) مورد نیاز مجتمع خود واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر را به صورت مناقصه عمومی به شرکت های صاحب صلاحیت و فعال در این خصوص واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر ظرف 4 روز از تاریخ انتشار آگهی (1400/06/27) نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. اسناد مناقصه می بایست مطابق با دستور العمل اعلام شده در شرایط مناقصه تکمیل و ارسال گردد.

جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن زیر تماس برقرار نمایید:

T.C@tjpc.ir 

02188662054 داخلی1245

 

فراخوان مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد بخشی از آهن الات ضایعاتی خود در کارخانه واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر ، شامل لوله ، میلگرد و لوازم و قطعات صنعتی جمعا به میزان یکصد تن را در قالب مزایده عمومی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شودجهت دریافت اسناد حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (1400/06/27) با شماره تلفن یا نشانی اینترنتی زیر تماس برقرار نمایید.

T.C@tjpc.ir 

02188662054 داخلی1245

   

 

فراخوان مزایده فروش افلام مازاد(نوبت دوم)

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد برخی از اقلام مازاد خود در کارخانه واقع در سایت 2 پتروشیمی ماهشهر ، شامل کابل برق در سایز ها و انواع مختلف در قطعات کمتر از 100 متر و جمعا به میزان 5902 متر و توپک های کروی PP  به میزان 265 متر مکعب را به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود جهت دریافت اسناد حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار آگهی (1400/06/27) با شماره تلفن یا نشانی اینترنتی زیر تماس برقرار نمایید.

T.C@tjpc.ir 

02188662054 داخلی1245

   
     
     
     
     
     
     

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۲۸