مدیران اجرایی

رسانه جدید

 
سید اسماعیل موسوی ترشیزی 
مدیر عامل

مهندس جعفری

    محمدجواد جعفری 
قائم مقام مدیرعامل و رئیس مجتمع
 
رسانه جدید
ذبیح الله فتحی
مدیر منابع انسانی
 
رسانه جدید
 
مجید آذری پور
مدیر مالی

 

 

 

 

سهیل سلیمانی سهیل سلیمانی
مدیر بازرگانی

 

 
 
 

حسین نیستانیحسین نیستانی

مدیر فروش


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ۲۰:۱۱